สตม.เปิด “วีซ่าออนไลน์” ลดปัญหาแออัดสนามบิน

ปัญหานักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย ต้องยืนรอคอยน […] […]

Read More…