PortableApps.com

สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมแบบใช้ได้ทันที โปรแกรมส่วนใหญ่ใช้ได้เลยไม่ต้องลงโปรแกรมให้ยุ่งวุ่นวาย

Link: https://portableapps.com/

ใส่ความเห็น