สกสค.ราชบุรี Guest & Vote

หน้าเว็บไซต์แสดงผู้เข้าเยี่ยมชม

เมื่อผู้เยี่ยมชมแสกน QR Code -> ชื่อผู้เยี่ยมชมจะปรากฏในรายการอัตโนมัติ


หน้าจอโหวดให้คะแนน ประเมินผลระบบให้บริการสมาชิก

จะแสดงหน้าให้คะแนนหลังจากที่สมาชิกแสกน QR Code เยี่ยมชม