งานประจำ VS ฟรีแลนซ์ จ่ายภาษีต่างกันยังไง?

มาเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบจะจะเลยดีกว่าว่าระหว่าง “มนุษย์เงินเดือนกับชาวฟรีแลนซ์” จะต้องจ่ายภาษีต่างกันยังไง

งานประจำ

การเสียภาษีของพนักงานประจำก็เกิดจากเงินได้ประเภทที่ 1 คือ คำนวณจากเงินได้สุทธิ (เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี และสามารถหักค่าลดหย่อนได้แบบเหมา ๆ สูงสุดคือ 50% ของรายได้แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท นั้นเองค่า

ฟรีแลนซ์

ชาวฟรีแลนซ์ที่ไม่มีเงินเดือน จะคำนวณจากเงินได้ประเภทที่ 2 คือ เงินค่าจ้างที่ได้เป็นครั้งคราว
วิธีการคำนวณมี 2 วิธี ดังนี้

  1. คำนวณจากเงินได้สุทธิ (เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี (เหมือนมนุษย์เงินเดือน) ถ้ารายได้ถึงเกณฑ์คือมีเงินได้สุทธิเกิน 150,000 บาทต่อปี ก็ต้องเสียภาษี
  2. คำนวณจากเงินได้พึงประเมิน (รายได้ x 0.5%) (วิธีนี้ใช้สำหรับชาวฟรีแลนซ์ที่มีรายได้เกิน 1 ล้านบาทต่อปี เท่านั้น)

ถ้ารายได้เกิน 1 ล้านบาท ต้องใช้ทั้งวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 มาคำนวณ แล้วดูว่าวิธีไหนที่คุณต้องเสียภาษีมากกว่า จึงเอาตัวเลขจากการคำนวณที่ได้ (มากกว่า) ไปจ่ายภาษี แต่ถ้ารายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ก็ให้ใช้แค่วิธีที่ 1 นั่นเองค่ะ

ที่มา : กรมสรรพากร