เคลียร์ห้องรอบ 1

9/10/2018 เคลียร์ห้องจริงจัง หลังจากที่เธอไปรอบที่ 2 รอบที่กลับมาทำให้เจ็บอีกครั้ง เมื่อวันที่ 27 ต.ค.