WeLoveWash Offline System

Git: https://git.make.co.th/MAKE-Innovation/Offlinewash […]Read More…

ป้องกัน: Sexyfit

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

สกสค.ราชบุรี Guest & Vote

ระบบเยี่ยมชม และระบบวัดผลประเมินความพึงพอใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย […]Read More…

Zarina LINE

ระบบออมทอง สามารถสมัครสมาชิกออมได้ผ่านระบบ LINE เปิดได้หลายบัญชี ออมได้ทั้งทองรูปพรรณ และทองคำแท่ง ฟังชั่นออมทองครบ […]Read More…

ZWOP Wallet

ระบบ Wallet กระเป๋าเงินสำหรับสกุลเงินคลิปโต ใช้งานผ่าน LINE MESSENGER […]Read More…